การส่งของที่มีประสิทธิภาพ

ส่งของ

                การบริการรับ ส่งของในปัจจุบันที่มีมาตั้งแต่อดีตและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่มีการรับและการส่งสินค้าให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการค้าขาย การส่งมอบของให้แก่กันจากระยะไกล หรือการมอบของให้แก่กันตามระยะเวลาที่เรากำหนด โดยมีการวางแผนและจัดแจงวันที่ต้องจัดส่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว อาจจะเป็นการฝากของเอาไว้ล่วงหน้ารอให้เมื่อถึงกำหนดเวลาจึงค่อยจัดส่ง ซึ่งมักเกิดจากปัญหาของผู้ส่งมาที่ไม่สามารถนำสิ่งของไปส่งมอบต่อให้ด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้บริการรับส่งของจากทางบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการส่งมอบสินค้าแทนผู้ที่ไม่สามารถนำไปให้เองได้

การบริการส่งของที่ดีและมีคุณภาพ

                การส่งของที่ดีจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งสินค้าจะต้องมีความสมบูรณ์ตั้งแต่การส่งมอบไปยังการขนส่งปลายทาง รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นและลงจากรถส่งของก่อนจะถึงมือผู้รับปลายทางจะต้องมีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม ไม่มีการกระทบกระเทือนระหว่างการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจะต้องมีการสูญหายหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวสิ่งของเป็นอันขาด ซึ่งคุณภาพและสภาพของสินค้าจะขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ขับรถขนส่งสินค้าโดยจะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสอบปริมาณของสิ่งของที่บรรทุกที่โดยสารมาแล้วจะต้องคอยเช็คสภาพของสินค้าที่บริเวณหีบห่อจะต้องไม่ถูกงัดแงะแกะหรือชำรุดทรุดโทรม

                ทางบริษัทส่งของจะต้องมีการการันตีระยะเวลาการส่งของให้ลูกค้าได้ทราบว่าจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพียงใด เป็นจำนวนกี่วัน ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับระยะทางและสถานที่ความซับซ้อนและความยากง่ายของเส้นทางการเดิน รวมทั้งความชำนาญทางของผู้โดยสารขับขี่ในการขนส่ง หากทางผู้ขับขี่มีความชำนาญของเส้นทางสูงจะทำให้สามารถเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาอันสั้น ซึ่งเมื่อมีการใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่น้อยก็จะลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสินค้าได้มากขึ้น เพราะใช้ระยะเวลาในการดูแลสินค้าที่น้อยลงนั่นเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่มีการแข่งขันระหว่างบริษัทขนส่งเป็นจำนวนมากทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรการบริการจากบริษัทเหล่านี้ ได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับคุณภาพและการตอบโจทย์การบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีการใส่ใจสิ่งของที่รับฝากอย่างจริงจัง สามารถติดตามสถานะของการจัดส่งได้ง่าย มีแผนกพูดคุยดูแลและรับข้อเสนอแนะจากทางลูกค้า เพื่อนำไปปรับใช้ให้การบริการเป็นไปในทางที่ดีและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและความประทับใจในการรับบริการจากทางบริษัท เมื่อมีการจัดส่งสินค้าในรอบหน้าลูกค้าท่านเดิมจะได้ไว้ใจที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางบริษัทอีกครั้งและเป็นลูกค้าประจำยาวนานต่อไป