คำถามของหลังคารั่วซึมที่หลายคนนั้นสงสัย

รับติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า และหลังคา

ปัญหาของหลังคาบ้านนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องพบและเจอกันบ่อย ๆ ซึ่งปัญหาของบ้านน และ หลังคานั้นเจ้าของบ้านหลายคนนั้นมักมองข้ามและไม่ใส่ใจ แต่ปัญหาอย่างหลังคารั่วนั้นอาจจะสร้างความเสียหายได้อย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคำถามที่หลายคนนั้นสงสัย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังคาบ้านรั่วนั้นจะมีคำถามอะไรที่หลายคนนั้นสงสัยกันบ้าง  

หลังคาบ้านรั่วเกิดจากอะไรได้บ้าง 

หลังคาบ้านรั่วนั้นเกิดได้หลากหลายสาเหตุอย่างมาก โดยหลัก ๆแล้ว หลังคาบ้านรั่วนั้นจะเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้  

  • วัสดุเสื่อมคุณภาพ :  หลังคาบ้านนั้นถ้าหากว่าใช้นาไป ๆ ก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพของหลังคาเอาได้ และ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการมุงหลังคานั้นอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นได้ด้วยเช่นกัน  
  • ติดตั้งวิธี : ปัญหานี้นั้นอาจจะเกิดจากที่ช่างนั้นเกิดความผิดพลาดของการติดตั้ง เช่น ปูผิดวิธี  หรื อตอนมุงหลังคา มุงผิดวิธี มุงสลับแผ่น ก็อาจจะส่งผลให้ เกิดการรั่วซึมของหลังคาได้ 
  • ไม่มีการซ่อมแซม : หลังคาบ้านของเรานั้นหากว่ามีการใช้งานหลายปี และ ไม่มีการซ๋อมแซม หรือดูแล นั้นอาจจะเกิดการรั่วซึมได้นั้นก็เพราะว่าอาจจะมีกิ่งไม้ ใบไม้ รังนก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของการรั่วซึมชองหลังคาด้วยเช่นกัน  

เราจะสังเกตอย่างไรหากหลังคารั่วซึม 

เราสามารถสังเกตได้ 3 ระระที่อาจจะเกิดการรั่วซึมของหลังคา ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถสังเกตุตามอาคารได้ดังนี้เพื่อใช้ในการพิจารณา  

  • ได้ยินเสียงน้ำเหนือฝ้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่าเกิดการรั่วซึมของหลังคา  
  • เริ่มมีคราบน้ำ หรือ คราบดำบนฝ้า ซึ่งเกิดจากการที่น้ำรั่วซ฿มนั้นมีการสะสมจนเกิดเป็นรอยฝ้า ควรมองถึงการซ่อมแซม หรือ การเลือกใช้บริการ รับติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า และหลังคา เพื่อป้องกันในระยะยาว  
  • เริ่มมีความเสียหายมากขึ้น เช่น ฝ้าเกิดการบวม โป่ง พอง ซึ่งอาจจะ ลามไปที่พื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน และ อาจจะเกิดปัญหาในส่วนอื่น ๆ เช่นไฟฟ้าลัดวงจร  

ซ่อมแซมแล้วสามารถกลับมารั่วอีกได้หรือไม่  

การรั่วซึมนั้นถ้าหากว่าได้รับการซ่อมแซมแล้ว ไม่ได้หมายว่าจะสามารถแก้ไขได้นะครับ เรพาะว่ามีหลากหลายปัจจัยที่อาจจะแก้ไขจากซ่อมแซมแล้วก็อาจจะกลับมารั่วซึมอีกได้ โดยปัจจัยหลัก ๆ นั้นคือ  

  • ช่างไม่มีความชำนาญ : ช่างไม่สามารถหาจุดซ่อมแซมได้ทันที หรือ ไม่สามารถหาจุดรั่วได้ ดังนั้นจึงทำให้การซ่อมแซมไม่มีทางหายขาดอย่างแน่นอน  
  • ซ่อมแบบผ่าน ๆ : ช่างไม่ได้มีการซ่อมแซม แต่เป็นเพียงการซ่อมแบบผ่าน ๆ เช่น ไม่มีการรื้ออุปกรณ์ที่รัว แต่เป็นเพียงการใช้ซิลิโคนในการแก้ไขจุดรั่ว ก็อาจจะทำให้เกิดการรั่วซึมขึ้นใหม่ได้  

ดังนั้นปัญหาของบ้านรั่วซึมนั้นเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก และ ไม่ควรมองข้ามนะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาเอาได้ ดังนั้นการเลือกซ่อมแบบมีมาตรฐานอย่างเช่น รับติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า และหลังคา นั้นจะช่วยให้การซ๋อมแซมของเรานั้นดี และ มีมาตรฐานมากกว่า ซึ่งโอกาสที่ซ่อมแล้วจะหายขาดนั้นจึงมีมากกว่านั้นเอง