คำถามของหลังคารั่วซึมที่หลายคนนั้นสงสัย

รับติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า และหลังคา

ปัญหาของหลังคาบ้านนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องพบและเจอกันบ่อย ๆ ซึ่งปัญหาของบ้านน และ หลังคานั้นเจ้าของบ้านหลายคนนั้นมักมองข้ามและไม่ใส่ใจ แต่ปัญหาอย่างหลังคารั่วนั้นอาจจะสร้างความเสียหายได้อย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคำถามที่หลายคนนั้นสงสัย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังคาบ้านรั่วนั้นจะมีคำถามอะไรที่หลายคนนั้นสงสัยกันบ้าง   หลังคาบ้านรั่วเกิดจากอะไรได้บ้าง  หลังคาบ้านรั่วนั้นเกิดได้หลากหลายสาเหตุอย่างมาก โดยหลัก ๆแล้ว หลังคาบ้านรั่วนั้นจะเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้   วัสดุเสื่อมคุณภาพ :  หลังคาบ้านนั้นถ้าหากว่าใช้นาไป ๆ ก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพของหลังคาเอาได้ และ วัสดุต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการมุงหลังคานั้นอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นได้ด้วยเช่นกัน   ติดตั้งวิธี : ปัญหานี้นั้นอาจจะเกิดจากที่ช่างนั้นเกิดความผิดพลาดของการติดตั้ง เช่น ปูผิดวิธี  หรื อตอนมุงหลังคา มุงผิดวิธี มุงสลับแผ่น ก็อาจจะส่งผลให้ เกิดการรั่วซึมของหลังคาได้  ไม่มีการซ่อมแซม : หลังคาบ้านของเรานั้นหากว่ามีการใช้งานหลายปี และ ไม่มีการซ๋อมแซม หรือดูแล นั้นอาจจะเกิดการรั่วซึมได้นั้นก็เพราะว่าอาจจะมีกิ่งไม้ ใบไม้ รังนก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของการรั่วซึมชองหลังคาด้วยเช่นกัน   เราจะสังเกตอย่างไรหากหลังคารั่วซึม  เราสามารถสังเกตได้ 3 ระระที่อาจจะเกิดการรั่วซึมของหลังคา ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถสังเกตุตามอาคารได้ดังนี้เพื่อใช้ในการพิจารณา   ได้ยินเสียงน้ำเหนือฝ้า เป็นหนึ่งในสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่าเกิดการรั่วซึมของหลังคา   เริ่มมีคราบน้ำ หรือ คราบดำบนฝ้า ซึ่งเกิดจากการที่น้ำรั่วซ฿มนั้นมีการสะสมจนเกิดเป็นรอยฝ้า ควรมองถึงการซ่อมแซม หรือ การเลือกใช้บริการ รับติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า และหลังคา เพื่อป้องกันในระยะยาว   เริ่มมีความเสียหายมากขึ้น […]