แนวทางการเลือกไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน จัดเป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งภายในอาคาร สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่การติดตั้งในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารจะได้อพยพผู้คนออกมาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย วันนี้เราเอาแนวทางการเลือกไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมาฝาก เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก เลือกซื้อไฟฉุกเฉินและแบตฯ ไฟฉุกเฉิน อย่างไรมาดูกัน  ระยะเวลาการส่องสว่าง  ซื้อไฟฉุกเฉินให้พิจารณาจากระยะเวลาการส่องสว่างหรือระยะเวลาไฟสำรอง ควรประเมินสถานการณ์ เช่น หากเกิดไฟไหม้ ไฟฉุกเฉินควรมีระยะเวลาส่องสว่างนานเท่าไหร่ ถึงเพียงพอต่อการอพยพผู้คนออกมาจากอาคาร ยิ่งมีระยะเวลานานเท่าไหร่ยิ่งดี โดยปกติทั่วไปแล้วไฟฉุกเฉินมีระยะเวลาการส่องสว่างประมาณ 4-10 ชั่วโมง  เลือกไฟฉุกเฉิน LED  ไฟฉุกเฉิน LED ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ ช่วยในด้านประหยัดพลังงาน ความแข็งแรง ทนทาน การให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ ไฟฉุกเฉิน LED มีประสิทธิภาพมากกว่าไฟฉุกเฉินธรรมดาทั่วไป เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ไฟฉุกเฉิน LED มีระยะเวลาการให้แสงสว่างที่นาน  ระบบการชาร์จ  เลือกไฟฉุกเฉินให้พิจารณาที่ระบบการชาร์จ โดยทั่วไปมี 2 แบบคือชาร์จด้วยไฟฟ้าปกติ และชาร์จด้วยไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ต้องตรวจสอบให้ดี ก่อนซื้อมาทำการติดตั้ง ต้องมีการตรวจสอบให้ดี เลือกติดตั้งไฟฉุกเฉินระบบการชาร์จที่สะดวกหรือเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด  วัสดุมีคุณภาพ  เลือกไฟฉุกเฉิน พิจารณาไฟฉุกเฉินที่ผลิตจากวัสดุที่ดี […]